Endüstri Grup Dizayn

Profesyonel gelişmiş endüstriyel dizaynlar

Sıvı toplama damlama sızma küveti

Atik Sivi Döküntü Toplama Paletleri - Kimyasal taşma havuzu - IBC Kimyasal ve Atık Küveti

Dökülme paletleri standart IBC'leri ve varilleri güvenli bir şekilde saklamak için idealdir. Dökülme paleti, çıkarılabilir galvanizli ızgara ile birlikte gelir. Oluşabilecek dökülmeleri temizlemek için karter alanına tam erişim sağlar. Korozyona dayanıklı boya ile kaplanmış renk seçenekleri mevcuttur.

Sıvı toplama küveti yüksek derecede yanıcı veya uçucu sıvıların depolanması için uygundur. Çeşitli üretim alanları ve tehlikeli sıvı kullanım durumlarında varil, ibc gibi tank alternatiflerinin boşaltımı ile oluşabilecek sızıntı, akıntı, döküntü, damlama esnasında oluşabilecek tehlike ve hasarın önlenmesi için kullanılan sıvı toplama küveti, döküntü toplama paleti, kimyasal taşma havuzu, kimyasal sıvı damlama tavası, kimyasal sıvı toplama küveti, atık sıvı toplama paleti, kimyasal atık toplama tavası gibi ürün adları ile talep edilen varil,ibc tankları paletidir.

Ki̇myasal döküntü sizinti paletleri̇ tüm Dünya standartlarına uyumlu olarak üretilmektedir. Kimyasal Döküntü Toplama Paletleri Tehlikeli asitler, kostikler ve solventlere dayanıklıdır ve kirli ortamlar için kullanışlıdır. IBC Atık Döküntü Toplama Paleti Transpalet ile rahat ve güvenli taşıma kolaylığı sunar.

Çok işlevli Atık ve Döküntü Toplama Küvet ve Paletleri; kayarak düşme kazalarına karşı personel ve iş güvenliği, atık ve döküntü temizliği masraflarında tasarruf sağlar. Kimyasal sızıntı küveti %100 geri dönüşümlü malzemeden üretilmektedir.  Döküntü Toplama Paletleri kullanılacak ortamın ihtiyacına yönelik olarak 2 varil kapasiteli sıvı damlama paleti, 3 varil kapasiteli sıvı sızma küveti, 4 varil kapasiteli varil paleti, İbc tankı için kimyasal yağ toplama damlama paleti küveti şeklinde üretilmektedir.

  • Kimyasal Döküntü Toplama paleti Kapasitesi ihtiyaca yönelik üretim ile sağlanmaktadır.
  • Varil ibc tank tavası Paslanmaz çelik ve galvaniz toz boyalı olmak üzere istenilen ebatlarda üretimi yapılabilmektedir.
  • Döküntü Toplama Küvet ve Paletleri Hidrokarbon türevi çözücü solventler için paslanmaz çelik modeldedir.
  • Döküntü Toplama Paletleri IBC tankları ve variller için uygundur. 
  • Kimyasal yağ toplama damlama paleti Tahliye vanası ile sızıntılar başka kaplara aktarılabilir.
  • Kimyasal taşma havuzu Yükseltilmiş ayaklar ile Forklift veya transpalet vasıtası ile taşınabilir.
  • Varil Kimyasal ve Atık Paletleri Standart olarak boşaltma için vana mevcuttur.
  • Kimyasal taşma havuzu Standart olarak Forklift ile taşınabilir şekilde tasarıma sahiptir.
  • Döküntü Önleme Tavaları ve Toplama Paletleri Tekerlek ve taşıma kulpu isteğe bağlıdır

Varil İbc Döküntü Yağ Sıvı Toplama Paleti Kimyasal Direnç Tablosu

Ürün imalatında seçilecek hammaddenin ve palet içinde kalacağı sürenin oranlarına ve seçeneklerine bağlı olarak direnç seçenekleri değişmektedir. Alüminyum, paslanmaz çelik , boyalı boyasız, sac malzeme, galvaniz kaplama gibi alternatif ürün özelliği seçenekleri ile sunulmaktadır. Uzun ve sağlıklı ürün ömrü Kullanılan metalin direncine bağlı olduğundan imalat öncesi kimyasal özellikleri belirtilmeli ve malzeme seçimi ihtiyaca yönelik belirlenmelidir.


Asetaldehit% 40 Butanol Fluosilik Asit Metil Amin% 32 Selenik Asit
Asetamit Butil asetat Formaldehit% 40 Metil Sülfat Silisik asit
Asetik Asit% 10 Bütil Alkol Formamid Metil Sülfürik Asit Gümüş nitrat
Aseton Butilen Glikol Formik asit Monokloroasetik Asit Etil Ester Sodyum Asetat sat.sol
akrilonitril Bütirik asit Meyve Hamuru Sol Monkloroasetik Asit Metil Ester Sodyum Akrilatlar
Adipik Asit Kalsiyum Karbonat sat.sol Furfural Morfolin Sodyum Benzoat
Alifatik Hidrokarbonlar Kalsiyum klorür Galik Asit sat.so MowilithD Sodyum bikarbonat
Alil Alkol% 96 Kalsiyum hidroksit Glukonik Asit Muriatic Asit Sodyum Bisülfat sat.sol
Şap (aqu.sol) Kalsiyum Hipoklorit sol Gliserin Nikel Klorür sat.so Sodyum Bisülfit
Alüminyum Klorür doy. Sol Kalsiyum Nitrat% 50 Glikol Nikotin Seyreltme Sodyum Bromür
Alüminyum Florür Kalsiyum Sülfat sat.sol Glikol Eterler Nikotinik Asit Sodyum karbonat
Alüminyum Hidrojen sol% 10 Karbonik Asit (Aq.C02) Glikolik Asit Nitrik Asit% 25 Sodyum klorat
Alüminyum Hidroksit Karbonmonoksit heptan n-oktan Sodyum klorit
Alüminyum Sülfat sat.sol Kostik (Sulu) hekzan Oktil Kresol Sodyum Kromat
Amonyak (Susuz) Kostik Potas Sol. % 50 Hexanel Tert Oleik asit Sodyum Disülfit
Amonyak (aqu.sol) Kostik Soda Sol. % 10 Hidrazin Hidrat Ortofosforik Asit% 50 Sodyum Ditiyonit% 10
Amonyak (% 100 Kuru Gaz) Kloral Hidrat Hidrosülfit% 10 Oksalik asit Sodyum Ferrisiyanür
Amonyum asetat kloroetanol Hidroksilamin Sülfat Parafin Emülsiyonları Sodyum Ferrosiyanür sat.sol
Amonyum Biflourid Klorik Asit% 10 Hidrazin% 35 Parafin yağı Sodyum Florür sat.sol
Amonyum Karbonat% 50 Kloroasetik Asit Hidrazin Hidroklorür Perklorik Asit% 20 Sodyum Hidroksit Kons.
Amonyum Klorür chlorobenzene Hidroiyodik Asit Fosforik Asit% 50 Sodyum hipoklorit
Amonyum Hidrojen Florür% 50 Krom Şap sat.sol Hidrobromik Asit% 50 Fosfor Sarı Sodyum İyodür
Amonyum hidroksit Kromik Asit sat.sol Hidrosiyanik Asit sat.sol Fosfor Pentoksit Sodyum nitrat
Amonyum Metafosfat sat.so Sitrik Asit% 25 Hidroklorik Asit% 36 Ftalik Asit Sodyum Oksalat
Amonyum Nitrat sat.sol Clorox Çamaşır Suyu Hidroflorik Asit% 40 Ftalik Anhidrit Sodyum Persülfat
Amonyum Persülfat sat.so Bakır Siyanür Hidroflorisilik Asit Pikrik Asit% 1 Sodyum Fosfat
Amonyum Fosfat Bakır Nitrat Hidrojen Bromür% 10 Potas Sodyum silikat
Amonyum Sülfür sat.sol Bakır sülfat Hidrojen Peroksit% 20 Potasyum / Alüminyum Sodyum sülfat
Amonyum Tiyosiyanat sat.sol Kresol% 90 Hidrojen Fosfit% 100 Potasyum Bikromat Sodyum Sülfür
Amil Asetat Krisilik Asit Hidrojen sülfid Potasyum Borat% 10 Sodyum Sülfonatlar
Amil Alkol Krotonik Aldehit Hipoklorik Asit Potasyum bromit Sodyum Tiyosülfat
Antimon Tuzları Cuprous Chloride sat.sol İyot (Alc. Sol.) Kons. Potasyum klorat Nişasta Çözeltisi sat.sol
Antimon Triklorür% 90 Sikloheksan Demir (II) Klorür doy. Sol Potasyum klorür Stearik asit
Sulu Alkaliler (NaOH) CycIohexanol Demir (II) Sülfat sat.sol Potasyum Kromat Süksinik Asit
Arsenik Asit Dextrin sat.so Demir (III) Klorür doy. Sol Potasyum siyanür Kükürt
Asorbik Asit% 10 Dekstroz sat.sol Demir (III) Nitrat sat.sol Potasyum Dikromat% 40 Sülfürik Asit% 50
Baryum Karbonat sat.sol Dietil Karbonat Demir (III) Sülfat sat.sol Potasyum Florür Tannik Asit çözeltisi
Baryum Klorür Disodyum Fosfat izopropanol Potasyum hidroksit Bronzlaşma Özleri
Baryum Siyanür Dietilen Glikol İzopropil Asetat Potasyum iyodür Tartarik Asit sat.sol
Baryum Hidroksit doy. Sol Diglikolik Asit% 30 İzopropil alkol Potasyum Nitrat sat.sol Tetraetil Kurşun
Baryum Nitrat Dioksan Laktik Asit (Tüm Konsantrasyonlar) Potasyum Perborat sat.sol Tributylprosphate
Baryum Sülfat sat.sol Elektrolit Kurşun Asetat sat.sol Potasyum Perklorat Trikresil Fosfat
Baryum Sülfür Etanol Magnezyum karbonat Potasyum permanganat Triethanolamine
Akü Sıvısı, Asit Etilen Klorohidrin Magnezyum hidroksit Potasyum Persülfat sat.sol Trisodyum Fosfat sat.sol
benzaldehit Magnezyum oksit Magnezyum Nitrat Potasyum Fosfatlar Üre
Benzen Etilen Diamin EtilenGlikol Potasyum Sülfat Islatıcılar Beyaz Asit% 75
Benzoik asit Ferrik Klorür sat.sol Magnezyum sülfat propanol Maya sol
Benzil alkol Ferrik Nitrat sat.sol Maleik asit Propargil Alkol% 7 Çinko Bromür sat.sol
Benzil Kloroformat Ferrik Tuzlar Malik Asit% 1 Propionik Asit% 50 Çinko Klorür doy. Sol
Borik Asit Seyreltme Ferrik Sülfat sat.sol Merkür Propil Alkol Çinko Sülfat
Borik Asit Kons. Demir sülfat Metanol Propilen Diklorür  Sülfatlar% 50
Bütadien Floroborik Asit Metil Asetat
Firmamız; Sıvı toplama küveti,Kimyasal toplama paleti,Varil toplama paleti,Varil stoklama küveti,Varil stoklama paleti,Yağ toplama tavası,Yağ toplama kabı,Varil taşma teknesi,Paslanmaz çelik kimyasal toplama küveti,Döküntü  yağ toplama  küveti,Akaryakıt tankı taşma havuzu,Kimyasal taşma havuzu,Kimyasal tank taşma havuzu,Yağ toplama küveti,Mekanik  atık yağ toplama kabı,Yağ boşatma  tankı,Yağ boşaltım tavası,Yağ toplama makinası,Yağ boşaltma tanklarıVaril taşıma ve stoklama istasyonları,Varil  paleti,Varil  stoklama paleti,Varil  taşıma paleti,Varil istifleme paleti,Varil  paletleri,Varil  depolama  paleti,Varil taşıma aparatı,Varil kaldırma aparatı, ibc tankı toplama paleti,Ibc tankı stoklama küveti,Yağ toplama küvetiKimyasal akıntı toplama küveti,Kimyasal döküntü  toplama küveti,Varil taşıma paleti,Galvaniz çelik varil paleti,Varil paletleri,Asit toplama tavası,Varil çelik paleti,Yağ atık tankı paleti,Kimyasal taşıma kapları,Asit paleti,Asit tavası,Varil toplama küveti,Taşma kabı,Taşma küveti,Taşma paleti,Damlama paleti,Varil taşıma paleti,Varil iş güvenliği  paleti,Döküntü toplama paletleri,Döküntü toplama paleti,Kimyasal  küvet,Kimyasal toplama küveti,Taşma havuzu,Varil kaldırma aparatları imalatı yapmaktadır.
dokulme-sizinti-acil-mudahale-kaplari-tank-konteyner-icin-celik-toplama-kuveti-varil-stoklama-icin-kuvetli-kimyasal-madde-dolaplari-icin-taban-kuveti

Sıvı toplama küveti

raf-icin-asilabilir-demonte-sivi-damlama-sizma-akma-tavasi-kuveti-paleti-modeli

Raf için asılabilir sıvı damlama tavası

error: Tüm Hakları Saklıdır !!!