Endüstri Grup Dizayn

Profesyonel gelişmiş endüstriyel dizaynlar

Endüstri Grup Dizayn

Endüstri Grup dizayn, bir ürünün bütününün ya da bir kısmının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.  WDO’nun (World Design Organization, eski adıyla ICSID) tanımına göre tasarım, amacı objelerin, işlemlerin, hizmetlerin ve her türlü sistemin çok yönlü özelliklerini meydana getirmek olan bir üretme aktivitesidir. Bu nedenle tasarım, teknolojilerin yenilikçi insancıllaştırılmasının ve kültürel – ekonomik alışverişin odak noktasını teşkil etmektedir. Endüstriyel tasarım ise yenilikleri yönlendiren, iş başarısını doğuran ve yenilikçi ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler yoluyla daha iyi bir yaşam kalitesine ulaştıran stratejik bir problem çözme sürecidir. Firmamızda son teknoloji ürünler ile profesyonel tasarlanmış kullanım amacına yönelik imalatlar yapılmaktadır.

endustri-grup-dizayn-cozumleri
error: Tüm Hakları Saklıdır !!!